Thermo Scanner BC

to certyfikowany wyrób medyczny służący do pomiaru temperatury ciała ludzkiego. Wyrób jest przeznaczony do stosowania przez profesjonalnego użytkownika – lekarza, fizjoterapeutę, psychologa, etc, który został przeszkolony w zakresie jego stosowania. Thermo scanner BC został zakwalifikowany jako klasa IIa wyrobu medycznego. Ocena zgodności przeprowadzona została przez niemiecką Jednostkę Notyfikowaną TUV Rheinland.

 

Certyfikat przyznany 5 sierpnia 2014

Pragniemy donieść, że nasze starania po raz kolejny odniosły sukces. Nasz Thermo Scanner BC został uznany za AKTYWNY WYRÓB MEDYCZNY DO POMIARÓW TEMPERATURY NA PODCZERWIEŃ przez międzynarodową jednostkę notyfikowaną TUV Rheinland. Dzięki spółce H.S.M. dopełniliśmy wszelkich formalności.