Dla lekarzy

"Diagnostyka STRD daje mi wgląd w stany psychoemocjonalne pacjenta – co medycyna konwencjonalna coraz bardziej docenia. Mogę zobaczyć chorobę nie dopiero jako symptom somatyczny, ale właśnie emocjonalny, czy psychiczny."

dr nauk medycznych Krzysztof Krupka

 

Doświadczenia dr K. Krupki w zastosowaniu STRD

Techniki termograficzne są cennym uzupełnieniem stosowanych rutynowo metod diagnostycznych. Podstawową zaletą termografii jest całkowicie nieinwazyjny charakter badań, brak ograniczeń w zależności od płci i wieku, całkowita nieszkodliwość, nawet dla kobiet w ciąży i płodów. Termografia umożliwia wielokrotne powtarzanie pomiarów bez szkody dla pacjenta.

Wartość energii wypromieniowanej przez ciało, zależy od  temperatury tkanek narządów wewnętrznych, przewodnictwa tkanki mięśniowej i tłuszczowej oraz emisyjności cieplnej skóry. Dlatego też temperatura mierzona na powierzchni ciała jest funkcją temperatury narządu wewnętrznego i własności cieplnych tkanek oddzielających ten narząd od powierzchni skóry.

Na podstawie skaningowej diagnostyki termoregulacyjnej (STRD) możemy określić:

  • ogólny stan psycho-energetyczny;
  • stopień oddziaływania czynników stresogennych na organizm;
  • siłę i stopień wpływu psychiki oraz emocji na zaburzenia somatyczne w organizmie badanego – wyznacznie tzw. indeksu psychosomatycznego;
  • stopień i miejsce zaburzeń wegetatywnych; 
  • zdolności regeneracyjne organizmu;
  • rodzaj blokad mentalnych, emocjonalnych, wegetatywnych, intuitywnych oraz fizycznych w organizmie badanego.

Powyższe wskazania nie wyczerpują możliwości metody i jest to przyczyną do dalszego jej doskonalenia, a samo STRD daleko wykracza poza tradycyjne myślenie diagnostyczne w medycynie.