Dla fizjoterapeutów i rehabilitantów

"Metoda STRD daje mi inne spojrzenie na potrzeby pacjentów (...) przedstawia człowieka jako całość. Rehabilitantów, moich kolegów uczą podejścia czysto mechanicznego. Skupiamy się na zabiegach fizykalnych zapominając, że pacjent to też psyche i emocje (...) co ma przecież kluczowy wpływ na proces powrotu do pełni zdrowia".

mgr rehabilitacji Wojciech Krupka

 

 

Zalety stosowania STRD w fizjoterapii i rehabilitacji

Skaningowa diagnostyka termoregulacyjna to przede wszystkim wysoce obiektywny i powtarzalny sposób oceny naszego postępowania wobec pacjenta. Każda obrana strategia wymaga jasnej informacji zwrotnej, czy jest słuszna, wymaga korekty, czy też całkowitego zaniechania.

Korzyści z wykorzystania diagnostyki STRD:

  • szybkie i jednoznaczne określenie blokad energetycznych;
  • ocena tempa powrotu do równowagi energetycznej; 
  • szybka ocena skuteczności zabiegów relaksacyjnych, suplementacji oraz diety ułatwiająca ich prawidłowy dobór;
  • określenie wpływu aspektu psychosomatycznego na przebieg procesu rehabilitacji;
  • określenie typu psychoemocjonalnego i jego wpływ na proces rehabilitacji; 
  • szybkość pomiaru i możliwość wielokrotnego skanowania;
  • możliwość skanowania w warunkach domowych;
  • pozwala zobaczyć wczesne, niekorzystne skutki stosowanej kuracji;
  • krótki czas oraz niska cena badania.

Kręgosłup - "drzewo życia"

Zdrowy kręgosłup pozwala na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, a co za tym idzie umożliwia pełnowartościowe życie. Wszelkie patologie, w jego obrębie mogą prowadzić do dysfunkcji w przewodzeniu impulsów nerwowych, czyli przekazywaniu informacji do skóry, mięśni oraz organów wewnętrznych. Inaczej mówiąc zakłócenia te wpływają na pracę poszczególnych narządów i układów.

Zdecydowana większość dolegliwości kręgosłupa nie jest wywołana uszkodzeniem mechanicznym lecz przewlekłym stresem na różnych poziomach funkcjonowania człowieka – mentalnym, emocjonalnym lub fizycznym. Dlatego przyczyny pojawiających się objawów należy szukać nie tylko w miejscu ich występowania. Diagnostyka STRD pozwala szybko ustalić prawdziwą przyczynę dolegliwości.

Poznając swój kręgosłup możesz lepiej zrozumieć siebie.

 


CYBER HEALTH SPINE

Program CYBER HEALTH SPINE jest unikalnym narzędziem dedykowane dla fizjoterapeutów, rehabilitantów, terapeutów manualnych, osteopatów oraz masażystów.

Program interpretując pomiar STRD wskazuje zmiany mikrokrążenia krwi w dermatomach. Obrazuje stan energetyczny i wpływ stresu na cały kręgosłup oraz na jego poszczególne segmenty.

Pozwala on na:
• określenie miejsca stresu w kręgosłupie,
• różnicowanie blokad energetycznych,
• różnicowanie blokad funkcjonalnych,
• opisanie symetrii napięcia mięśniowego kręgosłupa,
• określenie przyczyn stresu,
• wczesną i obiektywną ocenę skuteczności zastosowanych zabiegów.